Refugee Advice

 

 فارسی

صفحه زبان فارسی شامل تمام اطلاعاتی است که شورای پناهندگان (North of England Refugee Service) به زبان فارسی در اختيار دارد.

اين خبرنامه ها و جزوه های اطلاعاتی مخصوص پناهندگان و پناهجويانی است که به فارسی حرف می زنند و می خواهند اطلاعات بيشتری درباره فرآيند پناهجويی بدست آورند.

تمام مطالب به صورت فايل پی دی اف (pdf) است. برای ديدن اين فايلها بايد برنامه Acrobat Adobe داشته باشيد که به سادگی می توان آن را از طريق اينترنت پياده کرد.

به منظور کسب اطلاع درباره خدمات متمرکز (One Stop Services) ما که می توانيد از آنجا مشاوره و آمك بيشتری بدست آوريد به قسمت خدمات شورای پناهندگان مراجعه کنيد.

وب سايت شورای پناهندگان اطلاعات و مطالب بيشتری در بردارد ولی فقط به زبان انگليسی موجود است.

برای یافتن پاسخ به سوالات خود لطفا اطلاعات مندرج در این صفحه را مطالعه نمایید.

این اطلاعات برای افرادی است که به دنبال پناهندگی هستند، بخشی از این اطلاعات ممکن است برای افرادی که اجازه اقامت دریافت کرده اند نیز مفید باشد

 

·        ·        

درخواست پناهندگی

 

Applying for Asylum  اين جزوه مروری است بر فرآيند درخواست پناهندگی. و توضيح می دهد روال پناهندگی چگونه است و  همچنين هنگامی که پناهجويان در انتظار تصميمی (درباره درخواست پناهندگی خود) هستند چه اتفاقی می افتد.  اين جزوه توضيح کاملی درباره قانون نمی دهد

·        

درخواست براى دريافت حمايت مخصوص پناھجويان

 

Applying for Asylum Support  هنگامی كه پناهجويان در انتظار تصميمی درباره درخواست پناهندگی خود هستند ممكن است در مورد  هزينه های زندگی به كمك نياز داشته باشند. اين جزوه توضيح می دهد افراد چگونه می توانند در مورد اين  هزينه ها كمك دريافت كنند.

·        

آيا تهيدست هستيد و در انتهای فرايند پناهندگی قرار داريد؟

 

Section 4

·        

مقرری زايمان برای والدين پناهجو

 

Maternity Payments

·        

مدرسه برای بچه ها – برگه اطلاع رسانی برای والدين پناهنده

 

Schools for children

·        

درخواست حمايت صرفاً نقدی: نقل مکان و زندگی يابا اعضای خانواده

 

Moving in with family or a friend

·        

بدرفتاری خانگى – آيا به کمک نياز داريد؟

 

?Domestic abuse - do you need help

·        

نحوه طرح شكايت رسمى

 

How to make a complaint

·        

آيا قربانی اذيت و آزار نژادی هستيد؟

 

Racial harassment

·        

شبکه امدادی بهداشتی (Support Organisation) چگونه می‌تواند به شما کمک کند؟

 

این دفترچه راهنما به شما توضیح می‌دهد که اگر یکی از امدادگران داوطلب در پروژه شبکه امدادی بهداشتی (Support Organisations) باشید چه مزایایی به شما ارائه می شود و/یا در صورت نیاز به دسترسی به خدمات بهداشتی و مراقبت های اجتماعی چه کمک هایی به شما خواه

·        

آیا برای استفاده از خدمات درمانی به کمک نیاز دارید؟

 

در این دفترچه، خدمات سرویس ملی بهداشت (National Health Service (NHS)) و خدمات رایگان قابل ارائه بهپناهجویان در مراحل مختلف فرآیند پناهندگی معرفی شدهاست.