Advice in Dari دری

دری‎

صفحه زبان دری شامل اطلاعاتی درمورد انجمن پناهندگان (North of England Refugee Service) به زبان دری می باشد

اين مدارک واقعی و دفترچه های اطلاعاتی برای پناهندگان و پناهجويانی هستند که به زبان دری صحبت کرده می شوند و می خواهند که اطلاعات بيشتری در مورد چگونگی پناهجويی داشته باشند

همه اين منابع واطلاعات در فرمت pdf هستند.شما بايستیAdobe Acrobat رادر کامپيوتر خود داشته باشيد که بتوانيد آنهارا به سادگی پايين گذاری کرده شويد

به بخش سرويس های انجمن پناهندگان رفته تا درباره سرويس های يک مرحله ای (One Stop Services) ما که می توانيد مشاوره و کمک بيشتری پيدا کرده شويد. ما می توانيم برای کمک به تعيين احتياجات شما يک مترجم برای شما فراهم کرده شويم

سايت وب پناهندگان شامل اطلاعات و منابع ومأخذ بيشتری است اما آنها به زبان انگليسی هستند

برای اینکه جواب سئوالات خود را بدانید، معلوماتی که در این صفحه نوشته شده است را بخوانید.

این معلومات برای اشخاصی است که در طلب پناهندگی هستند، همچنین ممکن است بعضی از این معلومات برای کسانی که جواز اقامت به آنها داده شده است، نیز کارآمد باشد.

·        

درخواست پناهندگی

 

Applying for Asylum

·        

تقاضای کمک برای پناھندگی

 

Applying for Asylum support

·        

کمک مالی وابسته به زایمان برای والدین پناهجو

 

Maternity payments

·        

آیا شما قربانی آزار نژادپرستانه هستيد؟

 

Racial harassment

·        

بدرفتاری خانوادگی – آیا به کمک نیاز دارید؟

 

?Domestic abuse - do you need help

·        

درخواست برای کمک فقط نقدی: زندگی با خانواده یا دوست

 

Moving in with family or a friend

·        

آیا نیازمند و بی سر پناه هستید و جریان پناهندگی تان به

 

Section 4 support

·        

چگونه ميتوانيد شکایت رسمی کنيد

 

How to make a complaint

·        

مکاتب اطفال – راهنمای معلوماتی برای والدين پناهنده

 

 

Schools for children